• Table of Contents

 • Join 5 other followers

 • Sponsor

  Free Domain Name .co.nr

  Hosting Gratis

  Web hosting

  WordLinx - Get Paid To Click

 • Statistik Blog

  • 15,533 hits
 • Advertisements

Tata Cara Shalat Jenazah


Shalat Jenazah dilakukan dengan cara berdiri dan bertakbir dengan 4 takbir . Shalat ini tidak ada dalamnya ruku’ dan sujud. Adapun bacaan dalam setiap takbir dari 4 takbir tersebut adalah :
1. Takbir pertama yaitu Takbiratul Ihram dan membaca :
TA’AWWUDZ

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همْزه ونفخه ونفْثه.

“ Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaithan yang terkutuk, dari gangguannya, tiupannya, dan hembusannya.
AL-FATIHAH
SURAT LAIN ( Surat selain Al-Fatihah )
Dalil : Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi )

2. Takbir kedua dan membaca :
SHALAWAT
DOA

3. Takbir ketiga dan membaca :
DOA

4. takbir keempat dan membaca :
DOA

Bacaan – bacaan doa dalam takbir kedua, ketiga dan keempat adalah sebagai berikut :

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسّع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار.

“ Ya Allah, ampunilah dia, jauhkanlah dia dari bala’, maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, bersihkanlah dia dengan air, air es dan embun, sucikanlah dia dari dosa – dosanya sebagaiman baju putihyang disucikan dari noda / kotoran , gantilah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, masukkanlah dia ke surga dan lindungilah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka “.( H.R. Muslim, Nasa’I, Ibnu Majah dll ).

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

“ Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dari kami dan yang sudah mati, yang hadir maupun yang ghaib, yang kecil maupun yang besar, yang laki – laki maupun yang perempuan. Ya Allah, siapa diantara kami yang Engkau hidupkan maka hidupkanlah diadidalam islam, dan siapa diantara kami yang Engkau wafatkan maka wafatkanlah dia didalam iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami sesudahnya “. ( H.R. Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi dan Baihaqi ).

اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك, وحبل جوارك , وقه من فتنة القبر وعذاب النار , وأنت أهل الوفاء والحق.فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.

“ Ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan dalam tanggunganMu dan tali perlindunganMu. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Engkau adalah Maha Setia dan Maha Benar, ampunilah dan belas kasihanilah dia. Sesungguhnya Engkau Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Penyayang”. ( H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah ).

اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك, وأنت غني عن عذابهو إن كان محسنا فزد في حسناته , وإن كان مسيئا فتجاوز عنه.

“ Ya Allah, ini hambaMu, anak hambaMu perempuan ( Hawa ) , membutuhkan rahmatMu, sedang Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya, jika dia berbuat baik, tambahkanlah amalan baiknya, dan jika dia orang yang slah, lewatkanlah dari kesalahannya “. ( H.R. Hakim )

Doa doa diatas untuk mayit secara umum. Sedangkan jika mayitnya adalah anak kecil, maka ditambah dengan doa lain diantaranya adalah :

اللهم اجعله لنا فَرَطا وسلفا وأجرا.

“ Ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai simpanan pahaladan amal baik serta pahala buat kami “. ( H.R. Baghawi, Abdurrazak, dan Bukhari meriwayatkan hadits ini secara mu’allaq ).

اللهم اجعل لهما فرطا واجعل لهما سلفا واجعله لهما ذُخرا وثقل به موازينهما وأفرِِغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده. ولا تحرمهما أجرا.

“ Ya Allah, jadikanlah dia pendahulu yang mendahului orang tuanya untuk menyiapkan kebaikan bagi orang tuanya, dan jadikanlah dia kebaikan yang didahulukan untuk ibu dan bapaknya, dan jadikanlah dia barang simpanan dan beratkanlah dengan dia timbangan kedua orang tuanya, curahkanlah kesabaran atas hati keduanya, dan janganlah Engkau menimbulkan kekacauan bagi orang tuamya sesudahnya, dan janganlah engkau halangikepada kedua orang tuanya dari pahalanya “. ( Imam Nawai dalam kitab Al-Adzkar ).

اللهم اجعله فَرطًا وذُخْرا لوالديه, وشفيعا مجابا. اللهم ثقّل به موازينهما وأعظِم به أجورهما , وألحِقه بصالح المؤمنين , واجعله في كفالة إبراهيم , وقه برحمتك عذاب الجحيم , وأبِدله دارا خيرا من داره, وأهلا خيرا من أهله, اللهم اغفر لأسلافنا , وأفراطنا ومن سبقان بالإيمان.

“ Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala pendahulu dan simpanan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafa’at yang dikabulan doanya. Ya Allah, dengan musibah ini , beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. Kumpulkan anak ini dengan orang – orang yang shalih dan jadikalah dia dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan neraka Jahim. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya ( didunia ), berilah keluarga ( disurga ) yang lebih baik daripada keluarganya ( didunia ). Ya Allah, ampunilah pendahulu – pendahulu kami , anak – anak kami, dan orang – orang yang mendahului kami dalam keimanan”. ( lihat Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah 3/416 dan Ad-Durusul Muhimmah Li ‘Aammatil Ummah oleh Syaikh Bin Baz, hal. 15 ).

والله أعلم بالصواب

Semoga bermanfaat

Advertisements

Makmum Tidak Wajib Baca Al-Fatihah


Makmum memiliki kewajiban untuk mengikuti imam dengan dalil :
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا
( ح.ر. أحمد )

” Diadakan imam itu , hanya buat diikuti, maka apabila ia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir, dan apabila ia baca , hendaklah kamu diam “. ( H.R. Ahmad )
Didalam hadits tersebut, nyatalah bahwa ketika imam sedang membaca, makmum diperintah untuk diam. Hal ini telah jelas dinyatakan dalam Al-Qur’an :

وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
( الأعراف : 204 )

” Dan apabila Al-Qur’an itu dibaca , hendaklah kamu dengar dan diam, supaya kamu diberi rahmat. ( Q.S. Al-A’raf : 204 ).

Berikut ini saya sertakan dalil – dalil dari sunnah yang menjelaskan hal diatas :

قال أبو هريرة : أنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم انفا ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله , قال : فإني أقول مالي أنازَع القرانَ ؟ قال أبو هريرة : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
( ح.ر. مالك والشافعي وأحمد )

Abu Hurairah berkata : Sesudah Rasulullah selesai dari satu shalat yang beliau membaca dengan nyaring lalu beliau bersabda : Adakah diantara kamu yang membaca bersamaku tadi ?. Seseorang menjawab : Ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda : Aku mau bertanya : Mengapa aku dilawan dengan membaca Al-Qur’an ?. Abu Hurairah berkata : Sesudah itu, berhentilah orang – orang daripada membaca bersama Rasulullah di shalat yang Rasulullah membaca dengan nyaring, diwaktu mereka mendengar yang demikian itu dari Rasulullah. ( H.H.R. Malik, Syafi’i dan Ahmad ).

إذا أسررت بقراءتي فاقرءوا وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأْ معي أحد.

( ح.ح.ر. الدارقطني )

Apabila aku tidak menyaringkan bacaanku, hendaklah kamu membaca, dan apabila aku menyaringkan bacaanku, maka janganlah seorangpun membaca bersamaku.

( H.H.R. Daruquthni )

قال جابر : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القران فلم يصل إلا وراء الإمام.

( ح.ص.ر. مالك والتركذي )

Jabir berkata : Barang siapa shalat satu raka’at dengan tidak membaca Al-Fatihah didalamnya, maka dia belum shalat, kecuali dibelakang imam.

( H.S.R. Malik dan Tirmidzi )

Berikut ini keterangan dari imam Ahmad dan riwayat imam Baihaqi dari Abi Wail :

قال أحمد : ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال : هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز , وهذا الثوري في أهل العراق, وهذا الأوزاعي في أهل الشام , وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة.

Imam Ahmad berkata : Kami tidak pernah mendengar dari seorangpun dari ahli islam yang mengatakan : Bahwa imam itu, apabila membaca dengan nyaring, tidak sah shalat orang yang dibelakangnya, kalau ia tidak membaca. Dan ia berkata : Itu Nabi , Shahabat, Thabi’in, Malik di Hijaz, Tsauri di Iraq, Auza’i di Syam, Laits di Mesir, tidaklah mereka berkata : batal shalat seorang yang shalat dengan tidak membaca, padahal imamnya membaca.

روى البيهقي عن أبي وائل : أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال : أنصت للقران فإن في الصلام لشغلا وسيكفيك ذلك الإمام.

Baihaqi meriwayatkan dari Abi Wail : Sesungguhnya seorang laki – laki pernah bertanya kepada Ibnu Mas’ud tentang membaca dibelakang imam, maka ia menjawab : Diamlah untuk ( mendengarkan ) Al-Qur’an , karena didalam shalat ada urusan : dan ( bacaan ) itu, akan dikerjakan oleh imam untukmu.

Didalam tafsir Ibnu Jarir terdapat penjelasan sebagai berikut :

وهذه الاية تتناول كلَّ من قُرئ عليه القران أن يستمع له وينصت . والدليل على ذلك ما رُوي عن بشير بن جابر أنه قال : صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام. فلما انصرف قال : أما ان لكم أن تفقهوا ؟ أما ان لكم أن تعقلوا ؟ وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله .

Dan ayat ini ( ayat 204 dari surat Al-A’raf ) adalah mencakup siapa saja yang dibacakan atasnya Al-Qur’an , maka wajib atasnya untuk mendengar dan diam, dengan dalil yang diriwayatkan dari Basyir Bin Jabir bahwasanya dia berkata : Ibnu Mas’ud pernah shalat, lau ia mendengar orang – orang membaca bersama imam. Sesudah selesai ia berkata : Belumkah cukup tempoh buat kamu paham ? Belumkah cukup tempoh buat kamu mengerti ?. Apabila dibaca Al-Qur’an , hendaklah kamu mendengarnya dan diam.

Sebenarnya dalam masalah ini telah terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi saya condong dengan pendapat diatas karena :

1. Dalil dari Al-Qur’an jelas.

2. Dalil dari hadits jelas

dan kalau kita timbang dengan pikiran pula, niscaya kita dapat pemandangan yang lebih yakin lagi, yaitu :

1. Diwaktu imam membaca Al-Fatihah dengan nyaring, kalau makmum membaca juga Al-Fatihah, tentu tidak ada manfaat dari bacaan imam yang nyaring itu, karena tidak ada orang yang mendengarkannya.

2. Diwaktu imam membaca Al-Fatihah , kalau makmum mendengar saja, dan diwaktu imam membaca surah dengan nyaring, makmum membaca Al-Fatihah, juga tidak berguna bacaan imam yang nyaring itu, karena makmum yang mestinya mendengarkannya, lalai dengan membaca Al-Fatihah.

والله أعلم بالصواب

Semoga tulisan ini bermanfaat.

%d bloggers like this: