• Table of Contents

 • Join 5 other followers

 • Sponsor

  Free Domain Name .co.nr

  Hosting Gratis

  Web hosting

  WordLinx - Get Paid To Click

 • Statistik Blog

  • 15,465 hits
 • Advertisements

Ikhlas Via Puasa


Advertisements

Tata Cara Shalat Jenazah


Shalat Jenazah dilakukan dengan cara berdiri dan bertakbir dengan 4 takbir . Shalat ini tidak ada dalamnya ruku’ dan sujud. Adapun bacaan dalam setiap takbir dari 4 takbir tersebut adalah :
1. Takbir pertama yaitu Takbiratul Ihram dan membaca :
TA’AWWUDZ

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همْزه ونفخه ونفْثه.

“ Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaithan yang terkutuk, dari gangguannya, tiupannya, dan hembusannya.
AL-FATIHAH
SURAT LAIN ( Surat selain Al-Fatihah )
Dalil : Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi )

2. Takbir kedua dan membaca :
SHALAWAT
DOA

3. Takbir ketiga dan membaca :
DOA

4. takbir keempat dan membaca :
DOA

Bacaan – bacaan doa dalam takbir kedua, ketiga dan keempat adalah sebagai berikut :

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسّع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار.

“ Ya Allah, ampunilah dia, jauhkanlah dia dari bala’, maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, bersihkanlah dia dengan air, air es dan embun, sucikanlah dia dari dosa – dosanya sebagaiman baju putihyang disucikan dari noda / kotoran , gantilah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, masukkanlah dia ke surga dan lindungilah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka “.( H.R. Muslim, Nasa’I, Ibnu Majah dll ).

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

“ Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dari kami dan yang sudah mati, yang hadir maupun yang ghaib, yang kecil maupun yang besar, yang laki – laki maupun yang perempuan. Ya Allah, siapa diantara kami yang Engkau hidupkan maka hidupkanlah diadidalam islam, dan siapa diantara kami yang Engkau wafatkan maka wafatkanlah dia didalam iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami sesudahnya “. ( H.R. Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi dan Baihaqi ).

اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك, وحبل جوارك , وقه من فتنة القبر وعذاب النار , وأنت أهل الوفاء والحق.فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.

“ Ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan dalam tanggunganMu dan tali perlindunganMu. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Engkau adalah Maha Setia dan Maha Benar, ampunilah dan belas kasihanilah dia. Sesungguhnya Engkau Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Penyayang”. ( H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah ).

اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك, وأنت غني عن عذابهو إن كان محسنا فزد في حسناته , وإن كان مسيئا فتجاوز عنه.

“ Ya Allah, ini hambaMu, anak hambaMu perempuan ( Hawa ) , membutuhkan rahmatMu, sedang Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya, jika dia berbuat baik, tambahkanlah amalan baiknya, dan jika dia orang yang slah, lewatkanlah dari kesalahannya “. ( H.R. Hakim )

Doa doa diatas untuk mayit secara umum. Sedangkan jika mayitnya adalah anak kecil, maka ditambah dengan doa lain diantaranya adalah :

اللهم اجعله لنا فَرَطا وسلفا وأجرا.

“ Ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai simpanan pahaladan amal baik serta pahala buat kami “. ( H.R. Baghawi, Abdurrazak, dan Bukhari meriwayatkan hadits ini secara mu’allaq ).

اللهم اجعل لهما فرطا واجعل لهما سلفا واجعله لهما ذُخرا وثقل به موازينهما وأفرِِغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده. ولا تحرمهما أجرا.

“ Ya Allah, jadikanlah dia pendahulu yang mendahului orang tuanya untuk menyiapkan kebaikan bagi orang tuanya, dan jadikanlah dia kebaikan yang didahulukan untuk ibu dan bapaknya, dan jadikanlah dia barang simpanan dan beratkanlah dengan dia timbangan kedua orang tuanya, curahkanlah kesabaran atas hati keduanya, dan janganlah Engkau menimbulkan kekacauan bagi orang tuamya sesudahnya, dan janganlah engkau halangikepada kedua orang tuanya dari pahalanya “. ( Imam Nawai dalam kitab Al-Adzkar ).

اللهم اجعله فَرطًا وذُخْرا لوالديه, وشفيعا مجابا. اللهم ثقّل به موازينهما وأعظِم به أجورهما , وألحِقه بصالح المؤمنين , واجعله في كفالة إبراهيم , وقه برحمتك عذاب الجحيم , وأبِدله دارا خيرا من داره, وأهلا خيرا من أهله, اللهم اغفر لأسلافنا , وأفراطنا ومن سبقان بالإيمان.

“ Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala pendahulu dan simpanan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafa’at yang dikabulan doanya. Ya Allah, dengan musibah ini , beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. Kumpulkan anak ini dengan orang – orang yang shalih dan jadikalah dia dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan neraka Jahim. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya ( didunia ), berilah keluarga ( disurga ) yang lebih baik daripada keluarganya ( didunia ). Ya Allah, ampunilah pendahulu – pendahulu kami , anak – anak kami, dan orang – orang yang mendahului kami dalam keimanan”. ( lihat Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah 3/416 dan Ad-Durusul Muhimmah Li ‘Aammatil Ummah oleh Syaikh Bin Baz, hal. 15 ).

والله أعلم بالصواب

Semoga bermanfaat

Makmum Tidak Wajib Baca Al-Fatihah


Makmum memiliki kewajiban untuk mengikuti imam dengan dalil :
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا
( ح.ر. أحمد )

” Diadakan imam itu , hanya buat diikuti, maka apabila ia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir, dan apabila ia baca , hendaklah kamu diam “. ( H.R. Ahmad )
Didalam hadits tersebut, nyatalah bahwa ketika imam sedang membaca, makmum diperintah untuk diam. Hal ini telah jelas dinyatakan dalam Al-Qur’an :

وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
( الأعراف : 204 )

” Dan apabila Al-Qur’an itu dibaca , hendaklah kamu dengar dan diam, supaya kamu diberi rahmat. ( Q.S. Al-A’raf : 204 ).

Berikut ini saya sertakan dalil – dalil dari sunnah yang menjelaskan hal diatas :

قال أبو هريرة : أنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم انفا ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله , قال : فإني أقول مالي أنازَع القرانَ ؟ قال أبو هريرة : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
( ح.ر. مالك والشافعي وأحمد )

Abu Hurairah berkata : Sesudah Rasulullah selesai dari satu shalat yang beliau membaca dengan nyaring lalu beliau bersabda : Adakah diantara kamu yang membaca bersamaku tadi ?. Seseorang menjawab : Ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda : Aku mau bertanya : Mengapa aku dilawan dengan membaca Al-Qur’an ?. Abu Hurairah berkata : Sesudah itu, berhentilah orang – orang daripada membaca bersama Rasulullah di shalat yang Rasulullah membaca dengan nyaring, diwaktu mereka mendengar yang demikian itu dari Rasulullah. ( H.H.R. Malik, Syafi’i dan Ahmad ).

إذا أسررت بقراءتي فاقرءوا وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأْ معي أحد.

( ح.ح.ر. الدارقطني )

Apabila aku tidak menyaringkan bacaanku, hendaklah kamu membaca, dan apabila aku menyaringkan bacaanku, maka janganlah seorangpun membaca bersamaku.

( H.H.R. Daruquthni )

قال جابر : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القران فلم يصل إلا وراء الإمام.

( ح.ص.ر. مالك والتركذي )

Jabir berkata : Barang siapa shalat satu raka’at dengan tidak membaca Al-Fatihah didalamnya, maka dia belum shalat, kecuali dibelakang imam.

( H.S.R. Malik dan Tirmidzi )

Berikut ini keterangan dari imam Ahmad dan riwayat imam Baihaqi dari Abi Wail :

قال أحمد : ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال : هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز , وهذا الثوري في أهل العراق, وهذا الأوزاعي في أهل الشام , وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة.

Imam Ahmad berkata : Kami tidak pernah mendengar dari seorangpun dari ahli islam yang mengatakan : Bahwa imam itu, apabila membaca dengan nyaring, tidak sah shalat orang yang dibelakangnya, kalau ia tidak membaca. Dan ia berkata : Itu Nabi , Shahabat, Thabi’in, Malik di Hijaz, Tsauri di Iraq, Auza’i di Syam, Laits di Mesir, tidaklah mereka berkata : batal shalat seorang yang shalat dengan tidak membaca, padahal imamnya membaca.

روى البيهقي عن أبي وائل : أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال : أنصت للقران فإن في الصلام لشغلا وسيكفيك ذلك الإمام.

Baihaqi meriwayatkan dari Abi Wail : Sesungguhnya seorang laki – laki pernah bertanya kepada Ibnu Mas’ud tentang membaca dibelakang imam, maka ia menjawab : Diamlah untuk ( mendengarkan ) Al-Qur’an , karena didalam shalat ada urusan : dan ( bacaan ) itu, akan dikerjakan oleh imam untukmu.

Didalam tafsir Ibnu Jarir terdapat penjelasan sebagai berikut :

وهذه الاية تتناول كلَّ من قُرئ عليه القران أن يستمع له وينصت . والدليل على ذلك ما رُوي عن بشير بن جابر أنه قال : صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام. فلما انصرف قال : أما ان لكم أن تفقهوا ؟ أما ان لكم أن تعقلوا ؟ وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله .

Dan ayat ini ( ayat 204 dari surat Al-A’raf ) adalah mencakup siapa saja yang dibacakan atasnya Al-Qur’an , maka wajib atasnya untuk mendengar dan diam, dengan dalil yang diriwayatkan dari Basyir Bin Jabir bahwasanya dia berkata : Ibnu Mas’ud pernah shalat, lau ia mendengar orang – orang membaca bersama imam. Sesudah selesai ia berkata : Belumkah cukup tempoh buat kamu paham ? Belumkah cukup tempoh buat kamu mengerti ?. Apabila dibaca Al-Qur’an , hendaklah kamu mendengarnya dan diam.

Sebenarnya dalam masalah ini telah terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi saya condong dengan pendapat diatas karena :

1. Dalil dari Al-Qur’an jelas.

2. Dalil dari hadits jelas

dan kalau kita timbang dengan pikiran pula, niscaya kita dapat pemandangan yang lebih yakin lagi, yaitu :

1. Diwaktu imam membaca Al-Fatihah dengan nyaring, kalau makmum membaca juga Al-Fatihah, tentu tidak ada manfaat dari bacaan imam yang nyaring itu, karena tidak ada orang yang mendengarkannya.

2. Diwaktu imam membaca Al-Fatihah , kalau makmum mendengar saja, dan diwaktu imam membaca surah dengan nyaring, makmum membaca Al-Fatihah, juga tidak berguna bacaan imam yang nyaring itu, karena makmum yang mestinya mendengarkannya, lalai dengan membaca Al-Fatihah.

والله أعلم بالصواب

Semoga tulisan ini bermanfaat.

Khutbah Shalat Khusuf


خطبة صلاة الكسوف الموافق 16 / 1 / 1433 هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبة صلاة الكسوف الموافق 16 / 1 / 1433 هـ

الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى الأمين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ،،، أما بعد

Saya wasiatkan kepada kalian wahai saudaraku dan diriku ini yang lemah untuk bertaqwa kepada Allah. Taqwa kepada Allah adalah tiang manusia dalam kehidupan ini. Dengan taqwa akan selamat pada hari bertemu dengan Allah. Allah berfirman : ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ”Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.” (QS Maryam ayat 72) Dan taqwa adalah wasiat Allah kepada orang terdahulu dan terkemudian. Allah berfirman : وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ Dan sesungguhnya Kami telah memerintahkan kepada orang-orang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertaqwalah kepada Allah. (QS. An-nisaa: 131). Taqwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dan siksa Allah tameng. Dan tamengnya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Semua yang masuk dalam amar ma’ruf nahi munkar ini adalah tameng , dengannya ada keselamatan. Adapun selainnya dari apa yang dianggap orang sebagai tameng, maka tidak diragukan bahwa itu semua adalah batil. Dan bergantung kepada kekayaan, jabatan dan keturunan tidaklah bermanfaat kecuali kalau digunakan dalam rangka ketaqwaan kepada Allah. Didalam syi’ir arab dinyatakan :

ألا إنّما التّقوَى هيَ العِزّ وَالكَرَمْ ،, وحبكَ للدنيَا هو الذلُّ والسقم

Ketahuilah, bahwa taqwa itu adalah kemulian, dan cinta dunia adalah kehinaan.

لعمُركَ ما الإِنسانُ إِلا بدينهِ *** فلا تتركِ التقوى اتكالاً على النَّسَبْ فقد رفعَ الاسلامُ سلمانَ فارسٍ *** وَقَدْ وَضَعَ الشِّرْكُ الشَّقي أَبَا لَهَبْ

Sungguh, tidaklah manusia itu melainkan dengan agamanya. Maka janganlah engkau tinggalkan taqwa karena bergantung kepada keturunan. Sungguh islam telah mengangkat derajat salman alfarisi dan telah menghinakan Abu Lahab. Wahai saudaraku : Sungguh telah terjadi seperti gerhana bulan ini pada waktu yang lalu. Gerhana ini akan terus berulang pada masa kemudian, baik itu gerhana bulan maupun matahari. Dan bukanlah gerhana itu hal baru bagi umat islam. Sungguh gerhana telah terjadi juga di masa Rasulullah. Dalam peristiwa gerhana ini ada peringatan bagi manusia untuk kembali kepada Allah yang mengatur kehidupan ini. Dari kejadian gerhana bulan ini hendaknya kita menjadi sadar dan ingat kepada Allah dan janganlah harta, anak dan keturunan kita melalaikan kita, dimana dengan gerhana bulan menjadi gelaplah disekitar kita. Bagaimana kalau setiap saat bumi kita gelap. Allah berfirman :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً “” يعني دائماً “” إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ{71} قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ القيامة مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ ( 72 ) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( 73

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?” Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan?” Dan Karena rahmat-Nya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. ?” (QS. Al-Qashash: 71-73) Malam dan siang, matahari dan bulan adalah termasuk dari rahmat dan kasih saying Allah kepada para hambaNya. Gerhana ini hendaknya menjadikan kita agar bertambah takut kepada Allah. Dan jika kita tidak takut dengan peristiwa gerhana ini, maka kapan kita bisa takut kepada Allah. Sungguh merugi bagi orang yang mengetahui terjadinya gerhana ini dan tidak memberikan sikapnya dengan benar. Sungguh merugi bagi pakar biologi barat yang mengetahui gerhana ini dan hanya mengaitkannya dengan peristiwa alam saja. Anggapan ini adalah bentuk syirik dalam rububiyah Allah.

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : صلَّى لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلاة الصبح بالحديبية على إِثْر سماء كانت من الليلة ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال : ( هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأمَّا من قال : مُطِرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ، وأما من قال : مُطِرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب .رواه البخاري و مسلم

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memimpin kami shalat subuh di Hudaibiah di atas bekas-bekas hujan yang turun pada malam harinya. Setelah selesai shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak lalu bersabda, “Tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian?” mereka menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda: “(Allah berfirman), “Subuh hari ini ada hamba-hambaKu yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir. Siapa yang berkata, “Hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmat-Nya,” maka dia adalah yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata, “(Hujan turun disebabkan) bintang ini atau itu,” maka dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang.” (HR. Al-Bukhari no. 1038) Peristiwa gerhana pada masa Rasulullah adalah bukti bahwa dalamnya ada syariat yang harus kita perhatikan. Peristiwa ini terjadi berbarengan dengan meninggalnya anak beliau Ibrahim, sehingga ada yang beranggapan bahwa gerhana ini terjadi karena Ibrahim meninggal. Maka Rasulullah bersabda :

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فأفزعوا إلى الصلاة وادعوا وتصدقوا واستغفروا وكبروا وتعوذوا بالله من عذاب القبر

Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari tanda tanda kekuasaan Allah, Allah menakutkan dengannya hamba – hambaNya. Maka, jika kalian melihatnya, bersegeralah untuk shalat, berdoa, bershadaqah, beristighfar, bertakbir dan berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur.

إنَّ اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا, فَادْعُوا اَللَّهَ وَصَلُّوا, حَتَّى تَنْكَشِفَ

“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Maka jika kalian melihatnya bersegeralah berdoa kepada Allah dan shalat sehingga kembali terang.” (Muttafaq ‘alaih)

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ

“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Tapi, Allah Ta’ala menakut-nakuti hamba-Nya dengan keduanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا

“Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian salah seorang manusia. Tapi keduanya adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, maka jika kamu melihat keduanya segeralah berdiri lalu shalat.” (Muttafaq ‘Alaih) Allah berfirman :

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya).” (QS. An-Nahl: 12) Dan ketika Beliau meninggalpun, tidaklah terjadi peristiwa apapun kecuali adanya beberapa orang yang murtad. Hal – hal yang perlu kita catat bahwa : 1. Peristiwa gerhana dan phenomena alam lain adalah hak Allah. Tahun 2010 ada awan berbentuk petruk keluar dari puncak Gunung Merapi Yogyakarta dan dianggap penunggu yang menguasai Gunung Merapi, sehingga letusan Gunung Merapi adalah wujud dari kemarahan Mbah Petruk “Si Penunggu Merapi”. Padahal dalam Al-Qur’an telah jelas :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.” (QS. 3:189) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu diantara keduanya. Dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.”

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

“Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.” (HR. Muslim no. 2653) 2. Siapa yang pertama kali berbuat jelek maka sungguh dia akan menanggung resiko yang sangat besar seperti halnya orang yang pertama kali merubah ajaran Ibrahim yaitu Abu Khuza’ah Amr Bin Luhay Alkhuza’I dan orang pertama yang mengadakan persembahan kepada berhala berupa bahirah (Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin al-Musayyib, ia mengatakan, “Bahirah ialah hewan (onta) yang tidak boleh diperah air susunya, sebagai persembahan kepada thaghut-thaghut (setan/berhala yang disembah selain Allah). Maka tidak boleh seorangpun memerah air susunya.), saibah(hewan (ada yang mengartikan onta dan ada yang mengartikan kambing[6]) yang dilepaskan oleh orang-orang jahiliyah Arab sebagai persembahan bagi berhala-berhala mereka. Maka tidak boleh ada seorangpun yang memberi beban apapun pada hewan ini. ) dan hami, dimana diperlihatkan kepada Rasulullah bahwa dia ada dalam neraka sedang menyeret nyeret ususnya ( tersebut dalam hadits shahih riwayat Bukhari ). Juga seperti ajakan Rasulullah terhadap Hiraqla untuk masuk islam, dan dinyatakan kalau seandainya dia enggan, maka dia akan menanggung seluruh dosa masyarakatnya yang mengikuti jejaknya.

وقال في كتابه الذي كتبه إلى هرقل كما في الصحيح قال : ( أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ) والأريسيون هم : الفلاحون في مملكته

Dan anak Adam yang pertama kali membunuh itu juga akan mendapat dosa dari para pembunuh lainnya ( tersebut dalam hadits shahih riwayat muslim )

ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم كفلاً من ذلك لأنه أول من سن القتل

3. Hendaknya kita untuk senantiasa meningkatkan rasa kasih sayang antara orang islam lain, tidak luput pula kepada binatang. Rasulullah pernah diperlihatkan juga seorang perempuan yang disiksa dalam neraka disebabkan seekor kucing yang dikurung dan dia tidak memberikan makannya.

ورأيت امرأة تعذب في النار بسبب هرةً حبستها ، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض

Dan telah warid hadits shahih tentang mengadunya seekor unta yang dibiarkan kelaparan kepada Rasulullah, maka beliaupun melarang kepada pemiliknya untuk menyengsarakannya.

أن جمل جاء إليه يشتكي وهو يبكي فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من صاحب هذا الجمل ؟من رب هذا الجمل ؟ فجاء رجل من الأنصار وقال : أنا يا رسول الله . قال : إنه اشتكى إلي أنك تجيعه ولا تطعمه ، فلا تشق عليه

Saya berharap dengan nama – nama Allah yang indah dan sifat – sifatnya yang mulia agar memberikan taufiq kepada kita kepada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Dan agar memberikan taufiq kepada kita kepada amal shalih sebelum dating kematian. Dan agar menjadikan perkumpulan kita ini sebagai perkumpulan yang dirahmati. Dan agar tidak menjadikan kita orang yang sengsara maupun tercegah dari rahmatNya. Dan agar memberikan taufiq kepada pemimpin pemimpin kita kepada apa yang Allah cintai dan ridoi. Dan agar menjadikan Negara kita aman dari berbagai malapetaka. Dan agar memperbaiki pemimpin pemimpin kita. Sungguh Dialah Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأصلي على نبينا محمد

أدعية وأذكار الصلاة من التكبير إلى التسليم


 دعاء الافتتاح أو الاستفتاح

1. اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. ( رواه البخاري ومسلم وابن أبي شيبه )

2. اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِاَالثَّلْجِ,والماء وَالْبَرَدِ. ( رواه الجماعة إلا الترمذي )

3. . وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِيْ، وَنُسُكِيْ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِيْ لأَحْسَنِ اْلأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا، لاَ يَصْرِفُ  سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. ( رواه مسلم وغيره )

4. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ( رواه أبو داود وغيره )

5. اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً. ( حديث صحيح رواه مسلم )

6. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارَكا فيه . ( حديث صحيح رواه مسلم )

التعوذ

1. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. ( رواه أبو داود والترمذي )

2. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. ( رواه أبو داود وابن ماجه  )

الدعاء في الركوع

1. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم. 3 مرات . ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه )

2. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ. (حديث صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم )

3. سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ. (حديث صحيح رواه مسلم )

الدعاء عند الاعتدال

1. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . ( متفق عليه )

2. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ( متفق عليه )

3. اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ( متفق عليه )

4. اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ( متفق عليه )

5. اللَّهُمَّ رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ اْلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. . (حديث صحيح رواه مسلم )

6. اَ للَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ اْلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (حديث صحيح رواه مسلم )

7. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ ( رواه البخاري ومالك وأبوداود )

الدعاء في السجود

1. سُبْحَانَ رَبِّيَ اْلأَعْلَى . 3 مرات . ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه )

2. اللهم اغفر لي ذنبي كله، ودِقَّه وجِلَّه,وأوله وآخره, وعلانيته وسره. (حديث صحيح رواه مسلم )

3. سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ. (حديث صحيح رواه مسلم )

4. سبحانك وبحمدك, لا إله إلا أنت. . (حديث صحيح رواه مسلم )

5. اللهم أعوذ برضاك من سخطك,و بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. (حديث صحيح رواه مسلم )

الدعاء في الجلسة بين السجدتين

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ. ( رواه النسائي وغيره )

التحيات

1. التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .( رواه البخاري )

2. التَّحِيَّاتُ  المباركاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِله، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ( رواه مسلم )

الصلاة على النبي

1. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ( رواه البخاري :3190 وأحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه )

2. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ( رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن) ماجه ( الدعاء والذكر حول الصلاة لمستعين )

3. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في العالمين إنك حميد مجيد (حديث صحيح رواه أحمد و مسلم )

 1. 4.  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ( رواه النسائي : 1294 واليخاري :5999 )

 

الدعاء قبل السلام

1. اللهم ! إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم[3]والمغرم “. ( رواه البخاري ومسلم ).

2. اللهم!إني أعوذ بك من شر ما عملت[5] ،ومن شر ما لم أعمل .( رواه النسائي بسند صحيح ).

3. اللهم !حاسبني حسابا يسيرا”. (أحمد و الحاكم و صححه و وافقه الذهبي )

4. اللهم !بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق (وفي رواية: الحكم)، والعدل في الغضب والرضى, وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد, وأسألك قرة عين [ لا تنفد،و] لا تنقطع، وأسألك الرضى بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، و [ أسألك ] الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين”. (النسائي ، و الحاكم و صححه ، و وافقه الذهبي )

5. “اللهم !إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك،وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم” . ( رواه البخاري ومسلم )

 1. 6.  اللهم !إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم, وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الـخير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. (أحمد ، و الطيالسي ، و البخاري في ” الأدب المفرد” ، و ابن ماجة ، و الحاكم و صححه ، و وافقه الذهبي ، و قد خرجته في “الصحيحة”  ) 

7. اللهم !إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد – أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. ( أبو داود و النسائي و أحمد بن خزيمة ، و صححه الحاكم ، و وافقه الذهبي )

اللهم! إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك  المنان يا بديع السموات والأرض! يا ذا الجلال والإكرام! يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ( أبو داود و النسائي و أحمد ، و البخاري في ” الأدب المفرد “و الطبراني ، و ابن منده في ” التوحيد ” (44 / 3 و 67/1 و 70 / 1 – 2) بأسانيد صحيحة )

 

8. اللهم! اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّّم، وأنت المؤخِر، لا إله إلا أنت . (مسلم و أبو عوانة )

اللهم! اغفر لي ذنبي ووسّع لي داري وبارك لي فيما رزقتني. ( رواه أحمد )

DAFTAR PUSTAKA :

BULUGHUL MARAM, KITAB SHALAT, Ibnu Hajar Al-Asqalani

SIFAT SHALAT NABI DARI TAKBIR HINGGA SALAM, Syaikh Albani

PENGAJARAN SHALAT, A.Hasan

DO’A DAN DZIKIR SEPUTAR SHALAT, Musta’in Darsuki

http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=209573

http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=102

http://almenhaj.net/makal.php?linkid=105

http://www.damasgate.com/vb/t75595/

http://www.forums.el-houda.org/showthread.php?t=3466

http://ruzyhazat.blogspot.com/2011/02/lafaz-shalawat.html


BACAAN SHALAT


DOA IFTITAH

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

 

Artinya:

 

“Ya Allah, jauhkan antara diriku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat “.

” Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana

pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran “.

“Ya Allah, mandikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air dan es dan air dingin “.

 

(HR. Bukhari, Muslim dan Ibnu Abi Syaibah).

 

BACAAN TA’AWWUDZ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

Artinya:

“Aku berlindung kepada Allah dari syaithan yang terkutuk dari kegilaan, kesombongan, syairnya.”

(H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, Daraquthni, Hakim dan dishahkan oleh Hakim, Ibnu Hibban dan Dzahabi).

 

BACAAN DALAM RUKU’

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم .  ( 3 X atau lebih )

Artinya:

“Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung.”

(H.R Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Daraquthni, Thahawi, Bazzar, Thabrani).

 

BACAAN I’TIDAL ( BANGKIT DARI RUKU’ )

 

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Artinya:

“Tuhan kami, dan untuk-Mulah segala pujian.”

(H.R. Bukhari dan Muslim )

 

DOA SUJUD

 

سُبْحَانَ رَبِّيَ اْلأَعْلَى .  ( 3 X atau lebih )

Artainya:

“Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Tinggi.”

(H.R Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Daraquthni, Thahawi, Bazzar, Thabrani).

 

DZIKIR DIANTARA DUA SUJUD

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

Artinya:

“Tuhanku ampuni aku, Tuhanku ampuni aku.”

(Hadits dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan lafadhz Ibnu Majah)

 

BACAAN TASYAHHUD

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

 

Artinya:

“Segala penghormatan untuk Allah, demikian pula setiap shalat dan kebaikan-kebaikan. Kesejahteraan terlimpah atasmu, wahai Nabi, juga rahmat serta berkah-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpah atas kami dan hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (1).

 

( H.R Bukhari )

 

BACAAN SHALAWAT

 

 

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. للَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

 

Artinya:

“Wahai Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berilah keberkahan kepada keluarga Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

(H.R   Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

 

DOA SETELAH SHALAWAT ( DI TAYAHHUD I )

 

اللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَاباً يَسِيْراً

 

Artinya:

Wahai Allah, hitunglah aku dengan perhitungan yang mudah.”

( H.R Ahmad dan Hakim dan dishahkan oleh Dzahabi )

 

DOA SETELAH SHALAWAT ( DI TAYAHHUD II)

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ  وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

 وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ مِنْ شَرِِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

 

Artinya:

“Ya Allah, aku berlindung denganmu dari azab neraka janannam, dari azab kubur, dari fitnah (cobaan) orang-orang yang masih hidup dan yang telah mati, dan dari fitnah (cobaan) Dajjal”

(H.R Bukhari dan Muslim dengan lafadhz Muslim)

 

DAFTAR PUSTAKA :

ü                  BULUGHUL MARAM, KITAB SHALAT, Ibnu Hajar Al-Asqalani

ü                  SIFAT SHALA NABI DARI TAKBIR HINGGA SALAM, Syaikh Albani

ü                  PENGAJARAN SHALAT, A.Hasan

 

RENUNGAN RAMADHAN VIII


Setiap anggota badan dari manusia itu ada kewajiban untuk mengeluarkan shadaqah. Shalat dhuha adalah cara tepat dan cukup untuk memenuhi shadaqah atas badan seorang muslim.

روى الإمام أحمد من حديث بريدة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  : في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقه قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخامة في المسجد تدفنها والشىء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك

عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال :” يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ؛ فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى” . أخرجه مسلم

Shalat dhuha inilah yang termasuk wasiat Rasulullah terhadap Abu Hurairah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر

Adapun tata cara shalat dhuha itu sebagai berikut :

1. Jumlah / Bilangan Rakaat

A. 2 raka’at

عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال :” يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ؛ فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى” . أخرجه مسلم

B. 4 raka’at

عـَنْ عـَائِشة رضي الله عنها قالت كَان رسولُ الله ِ صـَلى الله عليه وسلم يـُصـَلْي الضُّحـَى أرْبـَعاً، ويـَزيدُ ما شـَاءَ الله ـ رواه مسلم ـ

عن أبي الدرداء و أبي ذر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الله عز وجل؛ أنه قال :” ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات ؛ أكفك آخره”. أخرجه الترمذي.

C. 6 raka’at

حديث أنس بن مالك ” أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات “. أخرجه الترمذي في الشمائل

عن جابر عند الطبراني في الأوسط كما قال الحافظ في الفتح: “أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات”

D. 8 raka’at

حديث أم هانئ ؛ قالت: “لما كان عام الفتح، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله ، فسترت عليه فاطمة ، ثم أخذ ثوبه ، فالتحف به ، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى”. أخرجه الشيخان.

E. 12 raka’at

حديث أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من صلى الضحى ركعتين ؛ لم يكتب من الغافلين ، ومن صلى أربعاً ؛ كتب من العابدين ، ومن صلى ستاً ؛ كفي ذلك اليوم ، ومن صلى ثمانياً؛ كتبه الله من القانتين ، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة ؛ بنى الله له بيتاً في الجنة ، وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقة، وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره”. أخرجه الطبراني

عن أنس مرفوعاً: “من صلى الضحى ثنتي عشرة بنى الله له بيتاً في الجنة

2. Tata Cara Pelaksanaan

Rasulullah menyatakan bahwa sebaik – baik shalat adalah di rumah kecuali shalat wajib / fardhu. Ini menunjukkan bahwa shalat sunnah dikerjakan dengan tidak berjama’ah, karena kewajiban berjama’ah adalah di masjid, kecuali ada dalil khusus yang menjelaskan shalat sunnah tersebut dikerjakan dengan berjama’ah seperti shalat 2 hari raya, shalat istisqa, shalat tarawih. Rasulullah telah menjelaskan bahwa shalat sunnah dhuha dapat dikerjakan dngan berjama’ah;

عن أنس رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من صلى الغداة في جماعة ، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ، ثم صلى ركعتين؛ كانت له كأجر حجة وعمرة ، تامة تامة تامة ” . أخرجه الترمذي

maka dari ini semua menyimpulkan bahwa shalat dhuha dapat dikerjakan dengan sendirian dan dapat juga dikerjakan dengan berjama’ah.

Rasulullah menjelaskan bahwa shalat malam dan shalat siang itu adalah 2 raka’at 2 raka’at.

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

Ini menunjukkan bahwa shalat dhuha yang lebih dari 2 raka’at seperti 8 raka’at, maka dikerjakan dengan setiap 2 raka’at salam 4 kali. Kaidah ushul mengatakan pada asalnya sesuatu itu tetap pada asalnya. Maka setiap shalat sunnah itu harus dikerjakan seperti shalat shubuh karena shalat shubuh adalah shalat wajib yang perintahnya lebih awal sebelum shalat sunnah. Begitu halnya shalat tarawih yang dikerjakan dengan 4 raka’at 4 raka’at dan 3 raka’at, maka 4 raka’at disini mengikuti cara shalat ‘isya yaitu dikerjakan dengan 2 attahiyat. Sedangkan witir 3 raka’at, pada asalnya harus mengikuti cara shalat maghrib, tapi karena ada larangan menyerupai shalat maghrib, maka witir 3 raka’at ini tanpa attahiyat.

Shalat dhuha itu adalah shalat yang ringan , tidak lama / panjang . Berikut keteranagannya :

عن أم هانئ رضي الله عنها في وصفها لصلاته لها: “… فلم أر قط أخَـفًّ منها، غير أنه يتم الركوع والسجود

3. Waktu Pelaksanaan

Sejak terbit matahari sampai sebelum matahari tergelincir / sebelum datang waktu shalat dhuhur.

عن أنس رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من صلى الغداة في جماعة ، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ، ثم صلى ركعتين؛ كانت له كأجر حجة وعمرة ، تامة تامة تامة ” . أخرجه الترمذي

قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة (صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم) أخرجه مسلم

Waktu yang lebih utama adalah ketika matahari mulai terasa panas sinarnya.

حديث أبي الدرداء و أبي ذر السابق ، ومحل الشاهد فيه : “اركع لي من أول النهار أربع ركعات

حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” صلاة الأوابين حين ترمضالفصال”. أخرجه مسلم

4. Bacaan Dalam Setiap Raka’at

Membaca surat – surat seperti Asy-Syamsu dan Ad-Dhuha.

روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها، والضحى

%d bloggers like this: